Įrašas

Gražios ir prasmingos Vasario 16-osios!


Gerbiamieji,
Jokia pasaulio tauta negali saugiai ir užtikrintai gyvuoti neturėdama savo Valstybės – vietos, kurią jie išdidžiai gali vadinti savo namais, savo Tėvyne. O Valstybė – tai mes visi, tai mūsų nuoširdus darbas, atsakomybė ir pareiga savo šaliai, savo artimui. Nuoširdžiai sveikiname su iškilia ir kiekvieno širdžiai brangia Valstybės atkūrimo diena, linkime tikėjimo ir sutelkto darbo Tėvynės stiprinimui.
Gražios ir prasmingos Vasario 16-osios!
LAAA