Įrašas

2018 m. spalio 27 d. Konkūrų varžybos „Eksperto Taurė 2018“.

Konkūrų varžybos „Eksperto Taurė 2018“. UAB „Lietuvos žirgynas“, Riešė, Vilniaus r. Programa ir nuostatai: Konkūrų varžybos „Eksperto Taurė 2018“
LAAA varžybos-bandymai
2018-10-27 d.
Riešė, Vilniaus r.
PROGRAMA

Varžybų pradžia 10:00 val.

Konkūras nr. 1. Kuo tiksliau atjoti į laiko normą. Kliūčių aukštis 50-60 cm. (Licenzijos nėra būtinos).
Dalyvauja: I užskaita – atvira klasė; II užskaita – žemaitukų veislės žirgai.
Apdovanojama kiekvienos užskaitos penkios prizinės vietos. Piniginis prizas – 50 % nuo surinktų starto mokesčių.
Starto mokestis 10 eur.

Konkūras nr. 2. „ LAAA Taurė“. Art.: 238.2.1. Kliūčių aukštis 90 – 100 cm.
I užskaita: Dalyvauja Lietuvoje gimę ir užauginti žirgai. Starto mokesčio nėra. Prizinis fondas 400 Eur. Apdovanojamos 7 prizinės vietos (I – 100, II -85, III – 70, IV – 55, V – 40, VI – 30, VII – 20 Eur).
II užskaita: dalyvauja atvira klasė. Starto mokestis 15 eur. Apdovanojama penkios prizinės vietos.
Piniginis prizas – 50 % nuo surinktų starto mokesčių. (Licenzijos nėra būtinos)

Konkūras nr. 3. „Eksperto Taurė“. Art.: 238.2.2. Kliūčių aukštis 120-125 cm. Atvira klasė. Starto mokestis 20 eur. Apdovanojamos penkios prizinės vietos. Piniginis prizas – visi surinkti starto mokesčiai. (Licenzijos būtinos).

Konkūras nr. 4. Akumuliatorius su Jokeriu. Kliūčių aukštis 110 cm. Atvira klasė. Starto mokestis 15 eur. Apdovanojamos penkios prizinės vietos. Piniginis prizas – 50 % nuo surinktų starto mokesčių. (Licenzijos būtinos).

Paraiškas siųsti iki spalio mėn. 25 d. 17:00 val. Adresu: regagraz@gmail.com

VARŽYBŲ NUOSTATAI

• Tvarkinga raitelio apranga, apsauginis šalmas yra privalomas kiekvienam dalyviui.
• Netoleruojamas bet koks žiaurus elgesys su žirgu.

1. APDOVANOJIMAI
Kiekviename konkūre į apdovanojimus kviečiamos 5prizinės vietos, nugalėtojas apdovanojamas taure, visi prizines vietas užėmę žirgai apdovanojami rozetėmis. Piniginis prizas skiriamas 5 vietoms.
2. VETERINARINIAI REIKALAVIMAI
Visi žirgai privalo turėti tvarkingus nacionalinius, arba galiojančius tarptautinius pasus. Gripo vakcinacija turi būti galiojanti pagal Lietuvoje galiojančius veterinarinius reikalavimus (pagal gamintojo nurodymus, 1 kartą metuose, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/bbb8b5d088a711e7a3c4a5eb10f04386). Žirgai turi būti ištirti 3 ligų atžvilgiu (infekcinės arklių anemijos, kergimo ir įnosių ligos) vieną kartą metuose.

3. ATSAKOMYBĖ
Organizacinis komitetas ir komiteto nariai neprisiima jokios atsakomybės dėl materialinės ar fizinės žalos, nelaimingų atsitikimų ar ligos, su kuria susidūrė savininkai, sportininkai ar grūmai, nepriklausomai nuo to ar tai atsitiko varžybų aikštelėje ar už jos ribų, prieš, per, ar po varžybų. Žala žirgams, treneriams, inventoriui, arklidžių priedams ir kitam turtui (įskaitant vagystes ar nuostolius) taip pat nebus organizacinio komiteto atsakomybėje. Rekomenduojame nuo minėtų faktorių apsidrausti, o savo turtą saugoti.Savininkų, varžybų dalyvių, arklių ir arklininkų registravimasis reiškia jų sutikimą su varžybų nuostatų ir kiekvienos jų dalių sąlygomis, ir aiškiai išreiškia sutikimą atleisti Organizatorius nuo bet kokios atsakomybės už bet kokį nelaimingą atsitikimą ar bet kokio pobūdžio ligą, kurie gali paveikti varžybų dalyvį, savininką, arklį, arklininką ar kitą nuosavybę, įskaitant, bet neapsiribojant vagystėmis, kitais praradimais, tiek varžybų metu, tiek ir kitu laiku
4. DRAUDIMAS
Visi savininkai ir sportininkai yra asmeniškai atsakingi už žalą tretiesiems asmenims, kurią sukėlė patys, jų darbuotojai, agentai ar jų žirgai. Dėl to patariame įsigyti trečiųjų šalių draudimą, pilnai padengiantį sportininko dalyvavimą žirginio sporto varžybose šalies ribose ir turėti šį polisą galiojantį.
5. FILMAVIMAS IR FOTOGRAFAVIMAS VARŽYBŲ METU
Informuojame, kad renginyje bus vykdomas filmavimas ir fotografavimas, kurio metu reklaminės medžiagos kūrimo ir prekių reklamavimo tikslais bus filmuojami renginio patalpos ir dalyviai. Asmens duomenų (vaizdo įrašų ir nuotraukų) valdytojas yra varžybų organizatoriai. Žiūrėti daugiau