Įrašas

Dailiojo jojimo varžybos 2018 m. spalio 20 d.

Dailiojo jojimo varžybos „Ruduo 2018“. UAB „Lietuvos žirgynas“, Riešė, Vilniaus r. Varžybų nuostatai: DAILIOJO JOJIMO VARŽYBOS “RUDUO 2018”

Varžybų data ir vieta: 2018 m. spalio 20 d., Žirgų g. 2, Riešė, Vilniaus r., UAB „Lietuvos žirgynas“
NUOSTATAI:
1. Varžybos vykdymo reglamentas LŽSF varžybų ir kitų renginių organizavimo taisykles (patvirtintas 2010.01.22), LŽSF etikos taisykles (patvirtintas 2010.02.22), LR veterinarinius reikalavimus, FEI Anti – dopingo taisykles sportininkams (ADHRA) (aktuali redakcija), Lietuvos dailiojo jojimo varžybų taisykles (2015m. redakcija), FEI dailiojo jojimo taisykles (2018m redakcija).
2. Kiti reikalavimai ir pastabos (SVARBU!) Remiantis naujausiomis FEI rekomendacijomis ir 2015m. Lietuvos dailiojo jojimo varžybų taisyklėmis, visiems 22 m. ir jaunesniems raiteliams bei raiteliams, jojantiems 7 metų ar jaunesniais žirgais, užsegtas, tarptautinius ASTM/SEI saugumo standartus atitinkantis šalmas yra privalomas varžybų ir treniruočių metu varžybų vietoje. Fraką dėvėti leidžiama tik M ir sudėtingesnio lygio rungtyse. Steko apribojimai – 120 cm žirgams, 100 cm poniams.
3. Varžybos vykdomos uždarame manieže.
4. Teisėjų kolegija:
• Vyr. Varžybų teisėjas Odeta Vasiliauskienė
• Dovilė Kraulaidienė
• Inga Bagdonaitė
5. Paraiškos teikiamos iki 2018 m. spalio 18 d. 17:00 val. adresu: alvija.grazulyte@gmail.com;
6. Starto mokesčiai: 10 eur už dueto vieną startą. Starto mokesčiai mokami vietoje.
7. Veterinarinė-mandatinė komisija nuo 9:00 iki 9:45 val.
8. Visose rungtyse apdovanojama po tris duetus.
9. VARŽYBŲ PROGRAMA:
Varžybų pradžia 10:00 val.

1. M1 Atvira klasė 6 m. ir vyresni Paprastos arba laužtukinės kamanos, stekas leidžiamas, pentinai privalomi.
2. A2 –LDJK antro lygio testas B Atvira klasė 4 m. ir vyresni. Raitelio amžius neribojamas jojant 6 m. ir vyresniais. Jojant jaunesniais žirgai raitelio amžius 16 ir daugiau. Paprastos kamanos, stekas leidžiamas, pentinai privalomi.
3. Preliminary competition A children* Atvira klasė 4 m. ir vyresni. Raitelio amžius neribojamas jojant 6 m. ir vyresniais. Jojant jaunesniais žirgai raitelio amžius 16 ir daugiau. Paprastos kamanos, stekas leidžiamas, pentinai neprivalomi.
4. P4 Atvira klasė 4 m. ir vyresni. Raitelio amžius neribojamas jojant 6 m. ir vyresniais. Jojant jaunesniais žirgai raitelio amžius 16 ir daugiau.
Paprastos kamanos, stekas leidžiamas, pentinai neprivalomi. Testas vertinamas įprastai, balais už elementus. Jojama tik savarankiškai, be padėjėjo.
Leidžiami paprasti šoniniai arba dvigubi slenkantys pagalbiniai pavadžiai. Kitokio tipo pagalbiniai pavadžiai (šambonas, gumos, špruntas) neleidžiami.
5. P1 Atvira klasė 4 m. ir vyresni. Raitelio amžius neribojamas jojant 6m. ir vyresniais Tik paprastos kamanos, stekas leidžiamas, pentinai neprivalomi. Jojama tik savarankiškai, be padėjėjo.
Testas vertinamas įprastai, balais už elementus. Jojama tik savarankiškai, be padėjėjo. Leidžiami paprasti šoniniai arba dvigubi slenkantys pagalbiniai pavadžiai. Kitokio tipo pagalbiniai pavadžiai (šambonas, gumos, špruntas) neleidžiami.

10. ATSAKOMYBĖ
• Savininkų, varžybų dalyvių, arklių ir arklininkų registravimasis reiškia jų sutikimą su Varžybų NUOSTATŲ ir kiekvienos jų dalių sąlygomis, ir aiškiai išreiškia sutikimą atleisti Organizatorius nuo bet kokios atsakomybės už bet kokį nelaimingą atsitikimą ar bet kokio pobūdžio ligą, kurie gali paveikti varžybų dalyvį, savininką, arklį, arklininką ar kitą nuosavybę, įskaitant, bet neapsiribojant vagystes, kitus praradimus, tiek varžybų metu, tiek ir kitu laiku.
• Prieš savininkus, varžybų dalyvius, arklius ir arklininkus nei organizatoriai, nei bet koks kitas asmuo, organizatorių pasamdytas, nebus atsakingas už fizinę arba materialinę žalą, nelaimingus atsitikimus ar ligas, kuriuos gali patirti savininkai, varžybų dalyviai, arkliai ir arklininkai bet kokiomis aplinkybėmis, varžybų zonos viduje (aikštėje, trasoje) ar už jos, nesvarbu, kada tokie kiltų prieš varžybas, varžybų metu ar po varžybų.
• Prieš trečiuosius asmenis: Kiekvienas dalyvis, savininkas ar arklininkas bus visiškai atsakingas už bet kokią žalą, kurią jis/ji ar jo/jos arkliai ar kita nuosavybė gali sukelti tretiems asmenims prieš ar po varžybų arba varžybų metu, varžybų zonoje ar už jos ribų.
• Organizatoriai atleidžiami nuo bet kokios atsakomybės už aukščiau išvardintas išlaidas.

Organizacinis komitetas