Įrašas

Su vasario 16-ąja!

Sveikiname Vasario 16-osios proga!

Vasario 16-oji – iškili data, menanti atgautą laisvę, sunkiai nueitą kelią, kurį įveikėme tik būdami dvasiškai stiprūs, orūs ir vieningi. Kad ir kokie visi būtume skirtingi, mus jungia bendra istorija, bendros tradicinės vertybės. Tegul mūsų visų prasmingų darbų pamatu būna meilė ir pagarba savo Tėvynei.
Linkime puoselėti bendrumo jausmą, tegul niekada neapleidžia Jūsų pilietiška dvasia, pareiga, tolerancija vienas kitam. Išlikime verti mūsų siektos laisvės kainos ir išsaugotų istorijos vertybių!
Kuo geriausios kloties Jūsų gražiuose, iškiliuose darbuose, skirtuose Lietuvos labui!
LAAA