Įrašas

Dėl 2019 m. tiesioginių išmokų ir paramos

NMA, siekdama pagelbėti ūkininkams kasdienėje jų veikloje, šiais metais išleido laikraštį, kuriame aptariamos 2019 m. tiesioginių išmokų ir paramos pagal su plotu susijusias Kaimo plėtros programas aktualijos. Laikraštyje ūkininkai ras pagrindinius taisyklių pakeitimus, dažniausias deklaravimo klaidas, būtinų atlikti ūkio darbų datas bei dokumentų teikimo terminus, NMA patikrų grafiką, patikrų naujoves, kitą svarbią informaciją.
Leidinį rasite savivaldybių žemės ūkio skyriuose ir seniūnijose.
Skaitmeninę laikraščio versiją galite rasti pasinaudoję nuoroda: https://www.nma.lt/21009
Informaciją norint išvengti sankcijų galite rasti pasinaudoję nuoroda: https://www.nma.lt/21008
Kilus daugiau klausimų, informacijos galite teirautis bendruoju informacijos teikimo telefonu 8 5 252 6999 arba trumpuoju numeriu 1841, pateikti klausimą el. būdu NMA interneto svetainės skiltyje „Susisiekite“, taip pat galite atvykti pas mus adresu: Blindžių g. 17, Vilnius.

Pagarbiai
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos