Įrašas

Dėl LSMU Veterinarijos akademijoje rengiamos paraiškos

Dėmesio LAAA nariams!
LSMU Veterinarijos akademijoje rengiama paraiška dėl projekto „Inovatyvių žirgų charakterio įvertinimo ir psichotipų nustatymo metodikų sukūrimas ir diegimas į Lietuvos žirgininkystės praktiką“ įgyvendinimo.
Projekto metu žirgų augintojai, dalyvaujantys projekto veiklose, gaus iki 3000,00 Eur už žirgyno nuomą. Būtina sąlyga – žirgų augintojai turi tvarkyti savo ūkio buhalterinę apskaitą projekto įgyvendinimo metu.
Norinys dalyvauti projekte, iki 2019 10 01 prašomi registruotis tel. 8 616 19245, arba el. paštu: giedrius.palubinskas@lsmuni.lt į susitikimą, kurio metu bus pristatoma detalesnė informacija apie projekto veiklas ir sąlygas.
dr. Giedrius Palubinskas
LSMU Veterinarijos tęstinio mokymo ir konsultavimo centro vadovas
LSMU VA GMF Gyvūnų veisimo katedros vedėjas
Tel. (8-37) 363 119
Mob. +370 616 19245