Įrašas

Skelbtas visuotinis ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas atšauktas. Informuosime papildomai apie naują datą.

Vadovaujantis LR Vyriausybės įvestu karantinu visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, taip pat vadovaujantis visais specialiaisiais įstatymais ir apribojimais (3.2.3. Draudžiami visi atvirose ir uždarose erdvėse organizuojami renginiai bei susibūrimai. Daugiau informacijos: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/73c0b060663111eabee4a336e7e6fdab), galiojančiais karantino metu, informuoju, kad 2020 m. kovo 26 d. planuotas LAAA visuotinis ataskaitinis – rinkiminis susirinkimas atidedamas vėlesnei datai iki tol, kol karantinas Lietuvos Respublikoje bus oficialiai atšauktas ir susirinkimo iniciavimas nesukels grėsmės mūsų pačių ir aplinkinių saugumui.

Nauja susirinkimo data bus patikslinta gavus rekomendacijas iš LR Vyriausybės bei Pasaulio sveikatos organizacijos.