Įrašas

LAAA Valdybos sprendimas dėl kompensavimo už kumeliukus

LIETUVOS ARKLIŲ AUGINTOJŲ ASOCIACIJA

 VALDYBOS PODĖDŽIO, VYKUSIO APKLAUSOS BŪDU,

PROTOKOLAS

2019-12-31 Nr. 9

Vilnius

Darbotvarkės klausimai:

  1. Dėl kompensavimo arklių savininkams, kurių elitinės kumelės 2019 metais buvo pervertintos ir atsivedė kumeliukus nuo licencijuotų eržilų. Kompensuoti po 200,0 Eur ( du šimtus Eur) už kiekvieną tokį kumeliuką.

           SVARSTYTA: Dėl kompensavimo arklių savininkams, kurių elitinės kumelės 2019 metais buvo pervertintos ir atsivedė kumeliukus nuo licencijuotų eržilų. Kompensuoti po 200,0 Eur (du šimtus Eur) už kiekvieną tokį kumeliuką.

NUTARTA. Pritarta bendru sutarimu dėl kompensavimo arklių savininkams, kurių elitinės kumelės 2019 metais buvo pervertintos ir atsivedė kumeliukus nuo licencijuotų eržilų. Kompensuoti po 200,0 Eur (du šimtus Eur) už kiekvieną tokį kumeliuką.

Sumokėta pagal pridedamą sąrašą:

  1. Viktorui Urbonui – 4 kumeliukai, 800,0 Eur;
  2. Valdemarui Urbonui – 3 kumeliukai, 600,0 Eur;
  3. Almutis Raila – 7 kumeliukai, 1400,0 Eur;
  4. Vytautas Klimovas – 1 kumeliukas, 200,0 Eur;
  5. Gedmantas Grygelis – 2 kumeliukai, 400,0 Eur;
  6. Gediminas Gutkauskas – 4 kumeliukai, 800,0 Eur;
  7. Gedeminas Bardauskas – 1 kumeliukas, 200,0 Eur;
  8. Laura Buivytė – 1 kumeliukas, 200,0 Eur.
  9. PRIDEDAMA. Vertinimų sąrašas, 2 lapai.

LAAA prezidentas      Almutis Raila

Protokolą rašė          Jolanta Dzikaitė

Prieauglis 2019 (premijuoti-23)